Den enade kraften!

Den enade kraften! The united force! 

135 x 100 cm


Ta emot den kraftfulla ljusa energin som nu sprider sig i världen. Utveckla dig själv genom att välja det som känns rätt i ditt hjärta. Stå i den egna kraft med tillit till nuet, mod och styrka som kommer från ditt sanna jag. Se möjligheterna som serveras till dig genom att drömma större än vad du någonsin kunnat föreställa dig. Genom sanningen och ett högre klarvetande inom var och en av oss, kommer vi alla gå starkare och mer kraftfullt framåt här på jorden. Diamantljuset hjälper oss alla att se jorden som en enad värld som vi alla ska vara i balans. Balans i varenda atom och cell ut till varenda levande organism i vår värld. Vi är alla ett, så nu går vi framåt med kärlek till oss själva och varandra.

Receive the powerful bright energy that is now spreading in the world. Develop yourself by choosing what feels right in your heart. Stand in your own power with confidence in the present, courage and strength that comes from your true self. See the possibilities that are served to you by dreaming bigger than you could ever imagine. Through the truth and a higher clarity within each of us, we will all move forward stronger and more powerfully here on earth. The diamond light helps us all to see the earth as a united world that we should all be in balance. Balance in every single atom and cell out to every single living organism in our world. We are all one, so now we move forward with love for ourselves and each other.  


Pris: 8000 kr