Du är inte ensam!

Du är inte ensam! - You're not alone!

50x50 cm

Jag håller i dig när det blåser och viner, Oavsett hur du skriker o gör miner. Jag finns här när du behöver mig. Min kärleken är villkorslös till dig. Jag väntar till du är redo och vill, det är bara att säga till!

I hold you when it winds and blows. No matter how you shout and anger shows. I'm here when you need me. My love is unconditional you see. I'll wait until you want to, just say you är ready so!