Du är värdig

Du är värdig - You are worthy

40 x 60 cm 

Du är värd ljuset! Våga ta del av det som ger dig energi o ljus!

You are worth the light! Dare to see what gives you energy and light!