Den Feminina kraften och styrkan

Tillsammans står vi enade och hjälper till att förnya världen!
Together we stand united and help to renew the world! 

100 x 80 cm 

Pris: 6000 kr