Ljusets intågande

Ljusets intågande - The coming of light!
50 x 70 cm

Let the light of higher powers raise and strengthen you. Let the light take you to your inner core and gild you. Let your inner light show you the way and show yourself and the world who you really are! Show the world - Here I am!

Ljusets intågande! Låt ljuset av högre krafter höja och stärka dig. Låt ljuset ta dig in till din inre kärna och förgylla dig. Låt ditt inre ljus visa dig vägen och visa dig själv och världen vem du verkligen är! Visa världen - Här är jag!

Pris: 3500 kr