Tillbaka till livet!

Tillbaka till livet!

Back go life!

80 x 50 cm


Var lugn i att det kommer en ny dag! En ny början där du kan växa. Jag sprider min visdom jag fått av mina erfarenheter. Jag beger mig nu vidare till grönska och glädje.

Rest assured that a new day is coming! A new beginning where you can grow. I spread my wisdom gained from my experiences. I now move on to greenery and joy.

Pris: 4200 kr