The divine feminine and the secret masculine

"The divine feminine and secret masculine - 2020 "

100 x 80 cm

Now is the time to let the divine light into our hearts! Let body and soul be balanced through light, darkness, masculine, feminine, stress and rest. Now let our true selves come in harmony, power and strength, so we can move on to 2021.

Nu är tiden här för att släppa in det gudomliga ljuset i våra hjärtan! Låt kropp och själ balanseras genom ljus, mörker, maskulint, feminint, stress och vila. Låt nu våra sanna jag komma i harmoni, kraft och styrka, så vi kan gå vidare till 2021.

Ljus o kärlek till dig från mig!
Light and love for you from me!

Pris: 6000 kr