Magiska stenar

Stenarnas energier


Angelit

Angelit är en celistin/celestit som pressats under hårt tryck. Den är en riktig änglasten. Vill du ha bättre kontakt med dina skyddsänglar och andliga vägledare så använd denna sten. Använd den vid meditation för att kunna höra dina andliga vägledare bättre. Den ger dig änglarnas lugna trygga energi. Den omvandlar rädsla till lugn, ilska till kärlek. Den är en mycket bra healingsten då den förstärker änglarnas energier.

Akvamarin

Akvamarin är en lätt och glad sten som väcker en bubblande känsla av munterhet, humor och livsmod i vårt sinne. Den hjälper oss att fokusera på nuet och livets många glädjeämnen. Den hjälper oss att sätta ord på våra känslor och ge uttryck för dem så de inte fastnar i halsen och orsakar fysiska halsåkommor. Den har en positiv effekt på allergi som ofta beror på obalans i halschakra och hjärtchakra

Amazonit 

Amazonit ökar känsligheten för och medvetenheten om våra tankar, känslor och handlingar gentemot andra människor och hjälper oss att förstå hur vi kan ändra oss. Den hjälper personer som har svårt att säga sin mening, speciellt inför auktoriteter. De som styr, kontrollerar och planlägger hela sin existens, och som har svårt att släppa taget, får mod och styrka att vara spontan och flyta med i livet och det som sker. Det är en sten för den som vill gå sin egen väg och själv ta ansvar för sitt liv. Den är stödjande vid all slags förändring. Den är bra vid spänningar i nacke och axlar, blåskatarr, ämnesomsättningsproblem och magproblem.

Ametrin

Ametrin ger oss balans och hjälper oss vid förändringar. Om du behöver stöd och omsorg kan den hjälpa dig att känna detta stöd från dina andliga vägledare. Den gör dig medveten om att de alltid är med dig och beredda att hjälpa dig när du behöver dem. Den hjälper dig att lita på att hjälpen och stödet finns där när du behöver det.

Ametist

Ametist användes förr mot dryckenskap, att upphäva trolldom och hemlängtan. Den är renande på kropp och sinne. Den lugnar nervositet och dämpar ett våldsamt temperament. Den motverkar stress och får oss att vända oss inåt för att hitta orsaken till vår oro. Den hjälper oss att fatta rätt beslut vid svåra problem. Den symboliserar tillit och tro och används mycket i den kristna kyrkan, särskilt i den katolska, där den kallas biskopssten. Den hjälper mot nackspänningar och mag och tarmproblem, hudproblem och huvudvärk.

Bandametist

Bandametist påminner om den rent violetta ametisten. De vita banden symboliserar en energi vi leds mot, kanske en partner eller vän. Bandametist kan användas för att hitta "den rätte", din tvillingsjäl. Den kan användas av två människor som behöver bearbeta karmiska upplevelser. Bandametist är bra vid meditation för att visa en sann bild av din inre önskan. Den skapar balans och harmoni i alla förhållanden. Den är beskyddande och renande på kropp och själ. Den hjälper oss att fatta rätt beslut eftersom den låter oss se de bakomliggande karmiska orsakerna till de problem vi upplever i parförhållanden.

Apatit

Apatiten finns i ett brett färgspektra från färglös till gul, olivgrön, vit, violett, mörkblå, ljusblå, brun och rödbrun. Apatiten stimulerar förståelse för att personlig styrka växer både genom andlig utveckling och genom kärlek. På så sätt löser den upp likgiltighet, tillfälliga depressioner och negativitet. Den vill medverka till positiva resultat och väcka den subtila och vakna kraften i ditt inre jag. Chakra: Alla beroende på färg.

Aventurin

Grön Aventurin är en överflödssten. Den får oss att se att allt vi önskar oss kan vi få. Genom att tro på oss själva ökar chanserna att det verkligen blir som vi önskar. Den ger dig glädje och lätthet. Den hjälper oss i alla utvecklingsprocesser och ger oss framtidstro. Den påverkar thymuskörteln och är bra för hela kroppen. Extra bra för ögon och hudproblem, och öronsusningar.

Azurit

Azurit tränger, som friskt vatten, djupt in i ditt sinnes gömda vrår för att se vad som ligger bakom dina värderingar och idéer. Den är bra vid beslutsfattande då azuritens penetrerande energi väcker det fördolda i ditt medvetande. Det sägs att Mayaindianerna använde den för att väcka det intuitiva och mystiska jaget. Ta hjälp av azurit! Håll den i handen och be dina problemtankar försvinna. Stjärntecken: Skytten Chakra: Hals och panna.

Bärnsten

Om man gnider på bärnsten blir den elektrisk och forntidens greker kallade den för "elektron". Den helar överallt och såväl fysiska som psykiska smärtor lindras när du lägger bärnsten över det område där du känner smärta. Den hjälper till att lyfta humöret, bygger upp din fysiska vitalitet och laddar dig med positiv energi. Den skyddar dig från negativitet från andra människor och från omgivningen.

Bergskristall

Bergskristall symboliserar människors växande - från oklarhet till klarhet, från omedvetenhet till kosmisk medvetenhet. Den rymmer alltings sanning och visdom, och ger oss en känsla av Gudsnärvaro. Den förstärker energierna i och omkring oss och fokuserar och överför energi. Det är en mycket bra healingsten.

Botswana agat

Botswana agat stimulerar vår självtillit, vår självrespekt och verkar lugnande och är lämplig för människor med häftigt temperament. Den verkar samlande och uppklarnande vilket gör den lämplig att använda när vi står inför svåra beslut. När vi använder Botswana agat är vi nogranna i våra handlingar och respekterar andra människors åsikter. Den tar ner oss på jorden och stimulerar oss till att ta en sak i taget. Den påverkar bukspott körteln och aptiten och kan ingå som hjälp vid dieter och bantningskurer. Tillsammans med Mokait, snöflingeobsidian och citrin kan du släppa dina laster.

Charoit

Charoit är en sten för vår tid, för själen och hjärtat. Den kombinerar de andliga höjderna med villkorslös kärlek från det jordiska planet. Charoiten öppnar våra hjärtan, hjälper oss att acceptera andra och förstärker vår givande natur. Den låter oss uppmärksamma vår förening med alltet. Mystikern älskar charoit då den förmedlar och öppnar oss för sanningen att vi faktiskt är exakt där vi ska vara i just denna stund. Chakra: Hjässan.

Chiastolit

Chiastolit får dig att släppa offerrollen som kan var väldigt svårt för många. Efter arbetet med detta blir du bättre på att klara konfrontationer och att ta ansvar för dig själv och din livssituation. Den hjälper vid de flesta sjukdomar. Framför allt så påverkar den din vilja och förmåga att själv ta ansvar för din kropps sundhet och välbefinnande.

Citrin

Citrinen ger oss överblick, klar tankegång och vi blir mer klara över vår mentala tankeenergi. Därmed blir det lättare att släppa taget och gå vidare. Om du använder citrinen vid någon uppgift där det krävs hög koncentration, bör du bära den över ditt solar plexus ett par dagar innan du ska lösa uppgiften. Då kan du genomföra uppgiften med lugn, överblick och klarhet utan förvirrade tankar. Den stärker självförtroendet och tilliten till den egna förmågan. Den används för att avgifta kroppen. Den har en positiv effekt på området kring solar plexus, där vi samlar vår ångest, stress och nervositet. Tillsammans med ametist har den en positiv inverkan på stress.

Flouriten

Den blå-violetta flouriten förbindes ofta med tredje ögat, vårt pannchakra. De stärker och aktiverar de psykiska förmågor som aurasyn, klarsyn, prekognition dvs förmågan att se möjliga händelser i framtiden. Använd den vid meditation för att komma i kontakt med dina innersta önskningar. Den visar oss verkligheten bakom illusionen. Den är bra mot förvirring eftersom den samlar våra tankar. Den stärker vår kreativitet och kallas även geni-sten. Grön flourit är förutom det ovanstående även balanserande. Den frigör energi som är uppbunden kring ilska och oavslutade upplevelser.

Fluorit Rosa

Fluoriten symboliserar den flytande, eviga strömmen av sinnesintryck från den inre och yttre världen som fyller vårt sinne. Den hjälper oss till koncentration, att se både verklighet och sanning bakom illusionen och både ta in och agera på information utifrån ett objektivt ställningstagande. Stimulerar kreativitet. Stjärntecken: Fiskarna och Stenbocken Chakra: Hjärta, Hals, Panna beroende på färg.

Fuchsit

Fuchsit är olämplig i drycker. Den ger oss glädje och optimism. Den lär oss att uppskatta både oss själva och andra. Den fyller dig med frid och samhörighet. Den förstärker och hjälper dig att utveckla dina kreativa förmågor. Den fyller dig med skaparlust. Rubinen fyller dig med energi som gör att du får den kraft du behöver för din kreativitet. Fuchsit påverkar även din förmåga att ta in kunskap. Mycket bra när du ska lära dig något nytt. Fuchsit är avslappnande, och tar bort stress. Rubin ger dig energi att göra det som behövs. Tillsammans hjälper den dig att skapa utan stress.

Granaten

Granaten symboliserar lidelse, djup, lojalitet, död och pånyttfödelse, intensitet, mystik och det som är dolt för våra fysiska sinnen. Hjälper dig att känna dig centrerad med en inre styrka och självförtroende. Den är en effektiv självutvecklingssten. Den lär oss att förstå oss själva och våra medmänniskor. Den visar oss gott och ont, ljus och mörker. Den lär oss att det finns ljus i mörkret när vi har röjt bort de negativa känslor och och förträngningar som vi bär på. Den visar oss först vad vi behöver rensa bort och får alla negativa känslor att komma upp till ytan. Därefter stimulerar den vår vilja, stabilitet och uthållighet så vi kan genomföra den nödvändiga reningsprocessen. Röd granat konfronterar oss även med vår sexualitet och kan användas vid impotens eller sterilitet eller andra sexuella problem. Den gör oss energiska och engagerade och därmed också mer tilldragande att umgås med.

Hematit

Förr användes stenen som blodstillande medel för den innehåller järnoxid som får blodet att koagulera. Det är en maskulin sten som ger styrka, uthållighet och handlingskraft. Den är mycket jordande och ger värme och energi och rörelseförmåga. Den är bra vid alla typer av blödningar. Den är bra mot sömnproblem. Om sömnproblemen beror på att din partner snarkar så lägg en hematit under din huvudkudde och en rosenkvarts under din partners huvudkudde. Rosenkvarts får din partner att slappna av och sova lugnare. Hematit stärker vår självkontroll och har en positiv inverkan på blodomloppet.

Howlit

Howlit är en kreativitetssten genom att den får oss att handla. Den fyller oss med inspiration och nya idéer. Howlit kan lära oss att förstå det goda och det onda, ljuset och mörkret och att detta finns inom oss. Vi inser att vi själva skapar våra liv och att hjälper oss att ta tillvara på våra talanger och möjligheter. Den ger oss balans mellan att ge och ta. Den förstärker dina känslor oavsett om du är negativt eller positivt inställd, för att göra dig uppmärksam på vad du skapar för dig själv.

Jade

Jade är en lyckosten som dyrkats i Asien i 1000-tals år. Jade stödjer oss att förverkliga våra möjligheter, vara tålmodiga och trogna vårt mål. Den utstrålar stillhet, frid och inre harmoni. Sov med den under huvudkudden så minns du lättare dina drömmar. Det hjälper dig att förstå vilka känslor du förlöser med hjälp av drömmen. Stjärntecken: Väduren, Tvillingarna, Oxen och Vågen Chakra: Hjärtat-

Jaspis

Jaspis påminner oss om att vi inte är här på jorden bara för vår egen skull. Vi är också här för att ge glädje och kärlek till andra, hjälpa andra att göra upp med sitt förflutna och förverkliga sitt hjärtas önskningar. Jaspis har burits av shamaner för dess skyddande och helande kvalitéer samt för dess förmåga att grunda och "jorda" oss. Chakra: Hjärta

Kalcedon

Kalcedon är en halvklar, mjölkig, mjukt blåaktig kvarts som använts för att stabilisera ceremonier hos de Amerikanska Indianerna. Den symboliserar tålamod, medkänsla och förmågan att ta ett steg tillbaka och bevittna rörelserna i vårt sinne innan vi uttrycker oss. Kalcedon är en sten för din sanning, i all enkelhet. Chakra: Hals

Karneol

Karneol skyddar mot avundsjuka, rädsla och hat och hjälper oss att släppa sorg och ledsamheter. Den hjälper oss att se sambandet mellan känslomässiga tillstånd och vårt inre Jag. Budskapet den bär är att eftersom Du är kärlek finns det inget annat att göra för Dig än dela med Dig av den kärleken. Stjärntecken: Kräftan, Lejonet och Oxen Chakra: Navel

Rodokrosit

Rodokrosit ger oss kärlek och balans i relationer. Den förmedlar en pulserande elektrisk energi, universums kraft som är det starkaste av allt - kärlekens kraft! Den hjälper till att skapa nya världar, världar av kärlek och förhoppningar för sin användare. Stjärntecken: Skorpionen och Lejonet Chakra: Bas, Navel och Solar plexus