Tillit

Tillit - Confidence

80 x 100 cm

Ha tillit till att livet kommer grönska igen, solen kommer skina och att glädjen kommer fylla våra hjärtan. Vi vänder oss nu inåt i stillhet för att hitta kärleken, kraften och glädjen till liver. vi granskar hur långt vi kommit och hur mycket vi utvecklats. På så vis samlar vi den energi vi behöver för att med stålthet och mod kunna gå vidare på vår livsväg. Ha tillit till att allt blir underbart!

Have confidence that life will be green again, the sun will shine and that joy will fill our hearts. We now turn inward in stillness to find the love, power and joy of life. we review how far we have come and how much we have developed. In this way, we gather the energy we need to be able to move forward on our life's path with steeliness and courage. Have faith that everything will be wonderful!

Pris: 7000 kr