Förändringens vindar

Förändringens vindar -The winds of change

100 x 80 cm

Pris: 6000 kr

Nu är tiden inne för att förändra ALLT! Förändring på djupet, både inom dig och i din omgivning. Förändring till det högsta bästa för dig, dina medmänniskor och för jorden. Hitta vägen till kärleken i livet. Genom den renande vinden som blåser över världen just nu kommer vi alla att lyckas tillslut. Vi kommer återigen få känna solens strålar, frihetens känsla, lugnet och den villkorslösa kärleken. Låt förändringens vindar ta dig med på nya spännande glädjefyllda äventyr

Now is the time to change EVERYTHING! Deep change, both within you and in your environment. Change for the highest good for you, your fellow human beings and for the earth. Find the path to love in life. Through the cleansing wind blowing over the world right now, we will all succeed in the end. We will once again feel the rays of the sun, the feeling of freedom, the peace and the unconditional love. Let the winds of change take you on new exciting joyous adventures.