Gryning

Gryning" - "Dawn"
Painted: November 19, 2019
Målad den 19:e november, 2019.

80 x 65 cm

Enjoy life in silence with family! Take care of each other and yourself. Dawn is near! The sun rays will once again reach you and the energy and power will be stronger and more powerful than before. Take advantage of your time by developing your creativity and doing fun things that you have not previously had or had time for!

Njut av livet i stillhet med familjen! Ta hand om varandra och dig själv. Gryningen är nära! Solens strålar kommer återigen nå dig och energin och kraften kommer vara starkare och mer kraftfull än tidigare. Ta vara på tiden genom att utveckla din kreativitet och göra roliga saker som du tidigare inte hunnit med eller haft tid till!

Enjoy, gather power and see yourself and your great potential!
Njut, samla kraft o se dig själv och din stora potential!


Pris: 4500 kr