Luna Eqlips

Månförmörkelse - Lunar Eclipse 20200705
30 x 30 cm

Time to let go, clean and transform. New chapter in the book of life. We welcome the new start for you, humanity and mother earth.

Tid att släppa, rena och transformera. Nytt kapitel i livets bok. Vi välkomnar nystarten för dig, mänskligheten och moder jord.

Pris: 1800 kr