Maskrosängen

Maskrosängen - The dandelion bed

70x50 cm

Nu sprider vi kärlek o frihet över världen. Genom lek o glädje öppnar vi våra hjärtan. Ett sant hjärta kan både ge o ta emot kärleken. Låt kärleken växa till den villkorslösa kärleken.

Now we are spreading love and freedom all over the world. Through play and joy we open our hearts. A true heart can both give and receive love. Let love grow into unconditional love.

Pris: 3500 kr