Nystart med Harmoni

New start with Harmony - Nystart med Harmoni

80 x 80 cm

Keep the joy and strength within you even if it may feel heavy and dark. But it does not last forever. See it as light and darkness of the day. We need both day and night for us to be able to develop, heal, get energy and feel joy and power. It is through dark times that we can learn and gain experiences that make us flourish. Take care of each other and see the light that is coming into life. 

Behåll glädjen o styrkan inom dig även om det kan kännas tungt och mörkt. Men det varar inte för alltid. Se det som dygnet ljus och mörker. Vi behöver både dag och natt för att vi ska kunna utvecklas, läkas, få energi och känna glädje och kraft. Det är genom mörka tider vi kan lära oss och få erfarenheter som gör att vi ksn blomma ut. Ta vara på varandra och se ljuset som är på väg in i livet.Ljus och kärlek från mig till dig!Light and love from me to you!

PRIS: 2900 kr