Sjöjungfruns spegelbild

Sjöjungfruns spegelbild  - Mermaid's mirror image

40 x 40 cm
pris: 1300 kr


Se ditt sanna jag genom att låta ditt förflutna komma till ytan. Låt känslor och mönster släppa från dig genom att tillåta dig själv att känna känslor som bubblar upp till ytan. Acceptera känslorna, känn tacksamhet till att du får känna dem. Du kan då lättate släppa dem för all framtid. Spändera tid i naturen gärna vid vatten för att hjälpa dig själv vidare till nya högre höjder.

See your true self by letting your past come to the surface. Let emotions and patterns let go of you by allowing yourself to feel emotions bubbling to the surface. Accept the feelings, feel grateful to be able to feel them. You can then easily release them forever. Spend time in nature, preferably by the water, to help yourself to new higher heights.