Släpp och gå vidare

SLÄPP O GÅ VIDARE - RELEASE AND GO FURTHER

50 x 70 cm

2500 kr


Frigör dig från allt som inte känns bra, sant och värdigt just dig. Låt din shönhet och visdom blomma ut, genom att följa din intuition. Bara följ med och tillåt dina inre känslor leda dig på väg genom livet. 

Free yourself from everything that does not feel good, true and worthy of you. Let your beauty and wisdom bloom by following your intuition. Just follow along and allow your inner feelings to lead you through life.

Pris: 2000 kr