Solrosåker

Solrosåker -Sunflower Field

50 x 70 cm

PRIS: 4500 kr

Äntligen nya tider! Nu lämnas gamla tider, gamla tankar och känslor, för mer frid och harmoni inom oss själva. Det vi ger ut ger ringar på vattnet. Genom ett fredligt sinne skapar vi fred i världen. Nu kan vi skörda frukten och ta tillvara på möjligheterna som kommer till oss. Lev i harmoni!

Finally new times! Now old times, old thoughts and feelings, are left for more peace and harmony within ourselves. What we give out gives rings on the water. Through a peaceful mind we create peace in the world. Now we can reap the rewards and take advantage of the opportunities that come to us. Live in harmony!