Tidig vår

Early spring - Tidig vår 

 40 x 50 cm 

Nu kommer vändningen. Ljuset är starkt. Tillåt dig själv att bara vara och fyll på med ljuset så du senare kan blomma ut. Låt dig inspireras, motiveras och drömma om det som kommer komma in i ditt liv. Låt din intuition tala till dig genom att bara vara här och nu. 

Now comes the turnaround. The light is strong. Allow yourself to just be and fill with the candle so you can bloom later. Let yourself be inspired, motivated and dream about what will come into your life. Let your intuition speak to you by just being here and now.