Våren på infart

"Våren på infart" - Spring on the way

50 x 50 cm

2900 kr

Nu ökar kraften och snart tar det fart! Låt din inre feminina kraft njuta av det vackra och det du finner glädje i. Gör det du tycker är roligt och ger energi att möta dagen.Now the power increases and soon it will pick up speed! Let your inner feminine power enjoy the beauty and what you find joy in. Do what you think is fun and give energy to meet the day.